PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Büfék üzemeltetésére

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel kulturális intézményekben található büfé üzemeltetése céljára történő bérbeadására:

1. A Kiíró adatai

Kiíró neve:               II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiíró székhelye:        1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Kiíró telefonszáma:   +36-20-299-7700

Kiíró e-mail címe:     deme.zsolt@kulturkuria.hu

2. A pályázat tárgya

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró) a működtetésében lévő Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A) és a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u. 2-10.) büfé üzemeltetésére határozott idejű pályázatot hirdet. A két büfé üzemeltetése külön-külön is pályázható, de az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, amelyik a két büfére együtt pályázik.

Az üzemeltetésre kiírt két büfé a Kiíró használatában, de Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában áll, ezért vonatkoznak rájuk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései. Az üzemeltetési szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nem minősül a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésnek.

3. A pályázat célja

Üzemeltetési szerződés kötése a nyertes Pályázóval a felhívásban szereplő kulturális intézményekben a büfé működtetésére.

A büfé működtetésének célja, hogy az intézmények látogatói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

4. Az üzemeltetési szerződés időtartama

2022. augusztus 15. napjától három év időtartamra, 2025. augusztus 15. napjáig.

5. Az üzemeltetésre szánt büféhelyiségek adatai

5/1. 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Alapterület: kb. 15 m2

Műszaki állapot: Összes közművel rendelkezik.

5/2. Cím: 1028 Budapest, Templom u. 2-10.

Alapterület: kb. 10 m2

Műszaki állapot: Összes közművel rendelkezik, bérbeadó által felújított állapotban kerül átadásra. 

6. A pályázók köre

A pályázaton részt vehet bármely, a meghatározott szolgáltatás teljesítésére engedéllyel rendelkező természetes, jogi vagy jogi személyiség nélküli személy.

7. Elvárások

Az üzemeltetőnek feladata színvonalas szolgáltatás nyújtása a kulturális intézmények látogatóinak és dolgozóinak egyaránt, az intézmények nyitvatartási idejéhez igazított módon.

Elvárt nyitva tartás:

Marczibányi Téri Művelődési Központ:      hétfőtől-péntekig minimum: 9-19 óráig

hétköznap esténként és hétvégén egy hétre előre egyeztetve a rendezvényekhez igazodva

Klebelsberg Kultúrkúria:                           hétfőtől-péntekig minimum: 9-19 óráig

hétköznap esténként és hétvégén egy hétre előre egyeztetve a rendezvényekhez igazítva

8. A pénzügyi feltételek

A Pályázó vállalja, hogy a büféhelyiség üzemeltetéséért, a Kiíró és a Pályázó között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő üzemeltetési díjat minden hónap 10. napjáig megfizeti.

A Pályázó köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi üzemeltetési díjnak megfelelő kauciót a  Kiíró részére letenni, amely összeg a Pályázónak felróható szerződésszegés esetén vagy üzemeltetési díj megfizetésének elmulasztása okán kerülhet felhasználásra.

A Kiíró jogosult minden év szeptember 1-től a KSH által közölt éves inflációval növelni az üzemeltetési díjat.

A 90 napnál hosszabb üzemeltetési díj hátralék a szerződés azonnali felmondását eredményezi.

A pályázat kiírója minimálisan megajánlható üzemeltetési díjat határoz meg, melynek összege: 250 000 Ft + ÁFA/hó, vagy külön-külön pályázás esetén: Marczibányi tér 180.000 Ft + ÁFA/hó, Klebelsberg Kultúrkúria 70.000 Ft + ÁFA/hó. 

9. A szerződéskötés feltételei

 • A Pályázónak  a büfék megtekintése után nyilatkoznia kell, hogy a zavartalan üzemeltetéshez szükséges és hiányzó bútorzatot, felszerelési/berendezési tárgyakat, megfelelő technikai eszközöket saját költségén biztosítja.
 • A birtokba lépés napjától az üzemeltető köteles gondoskodni a használatába került eszközök, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi, illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról.
 • A büfé üzemeltetéséhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vett személyzetet a Pályázónak kell biztosítania.
 • A Pályázónak vállalnia kell, hogy a büfét csak rendeltetésszerűen használja, betartja az intézmény szabályait, házirendjét.
 • A Pályázónak vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • A Kiíró részéről elvárás, hogy a Pályázó biztosítsa a bankkártyával történő fizetés lehetőségét.
 • A megpályázott ingatlanokban a büfé üzemeltetésén kívüli más tevékenység, vagy a büfében étel- és italféleségeken kívüli egyéb termék árusítása kizárólag a kiíró hozzájárulásával történhet.
 • A büfé albérletbe, más számára üzemeltetésbe nem adható, az üzemeltető mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető feladata és kötelessége.
 • A nyertes pályázó az üzemeltetés során folyamatosan köteles biztosítani a büfé higiéniai megfelelését, az árusított árukészlet megfelelő minőségét, amelyet a Kiíró folyamatosan ellenőrizhet.
 • Kiíró fenntartja a jogot, hogy a működésre és az árukészletre vonatkozóan ajánlásokat fogalmazzon meg.
 • Az üzemeltetett helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.
 • Az üzemeltetési szerződés megszűnésekor az üzemeltető köteles a helyiséget és annak leltárszerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a pályázat kiírójának visszaadni.
 • A Pályázónak vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.
 • Dohánytermék árusítása TILOS!
 • Jövedéki termék árusítása esetén az üzemeltető köteles a jogszabályi előírások fokozott betartására.
 • Az üzemeltető köteles a tevékenységével összefüggésben keletkező hulladék szelektív gyűjtésére.
 • Pályázónak a szerződés megkötése előtt nyilatkoznia kell, hogy nem áll csőd-, felszámolási eljárás alatt, nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, valamint átlátható szervezetnek minősül (amennyiben jogi személy).

10. Tevékenységi kör

A kiszolgálás módja: pultnál, jó idő esetén szabadtéri teraszos résszel bővítve, egyes rendezvényeken kerti kitelepüléssel.

Az étel és italválasztékot a hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani, a Kiíróval egyeztetve.

Az árusítandó termékek körének megajánlása során a Pályázó biztosítson megfelelő tápértékű, változatos, egészséges és jó minőségű élelmiszereket, különös tekintettel:

-       friss pékáru, sütőipari termék

-       szendvics, melegszendvics és egyéb hidegkonyhai termékek

-       csokoládé, müzli szelet, édesség

-       sütemény

-       üdítő (szénsavas/rostos)

-       meleg italféleség (kávé, cappuccino, forró csoki, tea)

-       gyümölcs

-       alternatív élelmiszerek (gluténmentes, paleo, tejmentes)

11. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre:
Marczibányi Téri Művelődési Központ 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a kulturális intézményekben működő büfé üzemeltetésére.”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. 06. 30. 15:00 óra

A pályázathoz csatolni kell:

 • a Pályázó nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, e-mail cím stb.),
 • a büfé működtetésére, üzemeltetésére, üzletpolitikájára vonatkozó koncepciót, üzleti tervet
 • büfé kínálatának részletes bemutatását, beárazva,
 • a Pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetését,
 • referenciákat,
 • a havi üzemeltetési díjra vonatkozó ajánlatot, a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartást.

12. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

 • A Pályázó feladata – eredményes pályázat esetén – a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vétel kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.
 • Az üzemeltetési díj tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználási díját.

13. A pályázati kiírás eredménytelensége

A Kiíró fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvántartására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg teljes körűen a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi Pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

14. A pályázat bontása és elbírálása

Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2022. július 15.

A pályázat elbírálása során a Kiíró az alábbi szempontok alapján választja ki az összességében legelőnyösebb – nyertes pályázatot:

A megajánlott bérleti díj az értékelés során: 30%-kal kerül figyelembevételre;

A színvonalas és választékos kínálat az értékelés során: 30%-kal kerül figyelembevételre.

A becsült értékesítési ár a termékösszetételre vonatkozóan az értékelés során: 20%-kal kerül figyelembevételre;

A pályázat elbírálása során a két büfé együttes pályázása 20%-kal kerül figyelembevételre.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: környezetbarát csomagolású termékek, fenntartható élelmiszer-felhasználásra vonatkozó tájékoztatás, a munkavállalók részére nyújtott kedvezmények leírása, stb.

A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 • akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

A pályázat érvénytelen, ha

 • a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 • egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekintésére lehetőség van.

Előzetes egyeztetés, illetve további felvilágosítás: 

Deme Zsolt

Telefon: +36-20-299-7700

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

Vissza