Színházi előadások

SHAKESPEARE: TROILUS ÉS CRESSIDA
2023. október 29. vasárnap 19:00

OKTÓBER 29. VASÁRNAP 19.00
SHAKESPEARE: TROILUS ÉS CRESSIDA

Az SZFE harmadéves osztályának előadása

Osztályvezető tanárok: Hegedűs D. Géza, ifj. Vidnyánszky Attila

Az 1602 körül íródott Troilus és Cressida eseménye a trójai háború utolsó szakaszát öleli fel. Ám a mitológiából ismert hősök és államférfiak itt kisszerű alakok, aljasok és gátlástalanok. Sőt mintha a homéroszi világ két alapvető értékét, a becsület és a hírnév lejáratását tekintenék fő küldetésüknek. Az indítékaik kicsinyesek és önzők. A totális züllés, a morál, a politikai és emberi tisztesség összeomlásának, s a romok fölötti cinikus haláltáncnak a drámája ez. A háború csak úgy mellesleg folyik, látszatpárbajokkal, valójában már senki sem tudja, miért is küzd. A görögök közül senki sem akarja igazán folytatni a harcokat – a trójaiak meg mintha nem akarnák abbahagyni – ezért inkább kedélyes vacsorára hívják a trójai vezéreket. Ebben a világban nem működik semmilyen megszokott igazságszolgáltatás: senki sem bűnhődik meg semmiért.

Ilyen körülmények között esik mégis szerelembe Troilus trójai királyfi és Cressida az áruló Calchas lánya. Persze kérdés, hogy meddig tarthatnak ki a tiszta érzelmek ebben a közegben, kibontakozhat-e kapcsolatuk, létezhet-e számukra boldog befejezés.

Játsszák:
Atlasz Barnabás
Bukovszky Orsolya
Biró Kristóf
Gál Réka Ágota
Juniki Noémi
Kozma Veronika Mária
Kukovecz Ákos
Lukács Ádám
Molnár András
Németh Áron Valentin
Nyomárkay Zsigmond
Pigler Emília Zita

Rendezte: Nagy Péter István
Zenei vezető: Márkos Albert
Dramaturg: Törley-Havas Sára
Látvány: Jeli Sára Luca 

„A tragikomédiává korszerûsített eposz- és románcparódiában egy olyan társadalmi mechanizmus torzképe tárul elénk, mely annyiban modernebb még a hamleti államgépnél is, hogy nem »valami« rothad benne titokban, hanem – nyílt titok – »rohadt« az egész.” /Géher István/

Vissza
Információ

Belépő: 2500 Ft

Jegyeket személyesen a művelődési központban, elektronikusan a www.jegy.hu oldalon vásárolhatnak.