Nyári táborok 2019

KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
2019. június 17. hétfő 09:00

KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
11–15 éveseknek
JÚNIUS 17–21. NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

A színjátszás által többet tudhatunk meg magunkról és a világról, a színjátszás által többet mondhatunk el magunkról és a világról. Közös gondolkodás és játék Ki vagyok én? Milyen vagyok? Milyen a világ körülöttem, és milyen lehetne? Találkozási pontokat, kapcsolatot keresünk saját életünk, a világ és a színház között. A közös játék, az alkotás öröme, az együttműködés a színházi munkánk alapja. Játszó- és alkotótársakat várunk, hogy felfedezzük magunk körül a világot és benne magunkat. Kommunikáció, kulturális kifejezőkészség, szociális kompetenciák: kapcsolatteremtés, együttműködés, elfogadás, önkifejezés fejlesztése. A tábor tematikája a részt vevő fiatalok saját élményeire, tapasztalataira, valamint közösen választott irodalmi alkotásra épül.

TEMATIKA

HÉTFŐ
Csoportépítés
Kapcsolatteremtést, együttműködést segítő játékok, gyakorlatok
Ön- és társismereti játékok
Egy történet csomópontjai: tablókép, jelenet, szituáció
Páros és kiscsoportos jelenet improvizáció alapján
Kik, hol, mit csinálnak, miért, hogyan, mikor stb. 

KEDD
Mozgásos és verbális csoportépítő játékok
Beszédtechnikai gyakorlatok
Érzékelésfejlesztő gyakorlatok I. Jó játék a csend, a hang
Történetépítés képek alapján
Történetépítés irodalmi alapanyagból 

SZERDA
Érzékelésfejlesztő gyakorlatok II.
Bizalomjátékok (csukott szemes játékok egyedül, párban, csoportban)
Mozgásos játékok zenére
Erdős Virág: Hazudós mese (Ki vagyok én? – szabad vers önállóan)
Emlékek és jövőkép (Revű) 

CSÜTÖRTÖK
Koncentrációt fejlesztő játékok, gyakorlatok
Fantáziafejlesztő játékok
Mi lennél, ha…?
Jövő kép: saját célok feltérképezése, megfogalmazása
A környezet hogyan segít/gátol céljaim elérésében. 

PÉNTEK
Mit hoztál? Mit viszel magaddal? Miben változtál? Mit tudtál meg magadról?
Mit tudtál meg a világról?
Ha egy dolgot megváltoztathatnál, mi lenne az?
Mit üzensz a világnak?
Milyen színházi formában tudod ezt elmondani?
Ami összeköt, és ami elválaszt.
Bennünk-bennetek Velünk-veletek
Finy Petra: Bemutatkozás (szabad vers önállóan)
Forró szék
Vitaszínház: Cyber-világ
Oravecz Imre: Jó nap (szabad vers önállóan)
Az ismeretek gyarapítása – részben – egyedül is megtehető.
A társas kapcsolatok építése, a közös gondolkodás és az együtt játszás viszont csak társakkal valósulhat meg.

Vissza
Információ

Táborvezetők: Sereglei András (seregleiandras@gmail.com; 06 30 900-0259) és Milák Melinda (milakmeli@gmail.com; 06 30 431-0587) drámatanárok

Részvételi díj: 25 500 Ft

Kapcsolódó dokumentumok