A Tár-s Egyesület legfőbb szakmai tevékenysége a közművelődés, a környezeti nevelés és a művészetpedagógia alkalmazásával az oktatást kiegészítő új tanulási formák, nonformális, informális tanulási-nevelési-oktatási programok, szolgáltatások irányában alakult.

Szakembereink közel két évtizede kezdték el kialakítani, azt az új tanulási formát, mely a komplex művészetpedagógia eszközeivel növeli az iskolai oktatás hatékonyságát. A komplex játszóházak (történeti, környezeti nevelési tematikák) az élményközpontú, cselekvő részvételen alapuló, játékos fejlesztést szolgálják.

 Az Egyesületünk által megfogalmazott célokat elsősorban az ifjúság nevelése területén szeretnénk folyamatosan kibontakoztatni. Fontosnak tartjuk, hogy már a kisiskolás korosztályt megfogva, kreativitásukat erősítve, nyitott, érdeklődő és művelt felnőttek legyenek.