Az általános iskolás korosztály számára 3-6. osztályig megújított formában, korszerű, a gyerekek saját aktivitására épülő foglalkozásokat kínálunk.
A Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület játszóházaiban az osztályok kétórás, az iskolai tananyagot kiegészítő programon vesznek részt. A kompetenciák fejlesztésére, a gyerekek alkotó és együttműködési készségeinek megalapozására nagy hangsúlyt fektetünk. Az ismeretszerzés játékosan történik, játszva tanulunk és építjük be az ismereteket dramatikus eszközökkel, időutazással.

Kapcsolódó tantárgyi ajánlás:

- természetismeret, környezetismeret, etika, biológia, földrajz, projekt és témahetek, országos fenntarthatósági témahét

- történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika, hon és népismeret

Választható témakörök:

Honfoglalás

Hunyadi Mátyás kora

Lovagkor

Írásbeliség kialakulás

Ókori görögök

Ókori rómaiak

Ókori Egyiptom

 

Részvételi díj: 1200 Ft/fő

További információ, időpont egyeztetés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

Foglalkozásokkal kapcsolatos tájékoztatás: Társ Egyesület (06 70 608-7992, tarsegyesulet@gmail.com)