A Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület játszóházaiban az osztályok három-négy órás, az iskolai tananyagot kiegészítő programon vesznek részt. A kompetenciák fejlesztésére, a gyerekek alkotó és együttműködési készségeinek megalapozására nagy hangsúlyt fektetünk. Az ismeretszerzés játékosan történik, játszva tanulunk és építjük be az ismereteket. Dramatikus eszközökkel, időutazással „mintha térbe” helyezzük át a tanítást. A játszóházak programjának összeállításánál elsődleges célunk volt, hogy a különböző korú gyermekek az iskolai anyagot kiegészítve, játékosan kapjanak hiteles képet a tanult korokról, témákról.

Foglalkozásvezetők: Krista Anita, Rácz Attila, Pilinger Zsuzsa, Vörös Zsuzsa, Zoltán Eszter, Sós Boglárka

Részvételi díj: 1200 Ft/fő

További információ, időpont egyeztetés: Bikkes Ágnes (06 20 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu)

TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZAK

HONFOGLALÁS JÁTSZÓHÁZ 3–5. osztályosoknak
Népünk eredetének és a Kárpát-medencében való letelepedésnek játékos felelevenítése. A foglalkozás használja a gyerekek tudását a korról, de bőven ki is egészíti azt. Bemutatjuk a honfoglaló és letelepedő magyar nép életmódját, a nők és a férfiak tevékenységeit. A gyerekek megismerkednek a jurtával, a rovásírással, kipróbálhatják az íjászatot. Rovásírással díszített zajkeltő eszközt, zúgattyút vagy kis rázódobot készítünk, köleskását kóstolunk és regös énekeket tanulunk. 

VIGASSÁG MÁTYÁS UDVARÁBAN 3–4. osztályosoknak
Történeti keretbe foglalt műveltségi-ügyességi játék Hunyadi Mátyás uralkodásáról, mely felidézi a magyar reneszánsz korát. A játszóházban mesterségek képviselői segítségével elevenedik meg a királyi udvar. Színre lépnek az udvari szakácsok, címerfestők és kincstárnokok. A gyerekek által ismert mondákat és meséket is feldolgozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a könyvnyomtatáshoz kapcsolódóan. 

EGYIPTOMI JÁTSZÓHÁZ 5–6. osztályosoknak
Az ókori egyiptomi kultúra megismertetése a gyerekekkel. A játszóház rejtvényfejtéssel indul, mely bevezet a hieroglifák világába. Mesterségekkel, tudományokkal, a hitvilággal és istenekkel, a művészetekkel, az építészettel is megismerkedünk. Kézműves: levegőn száradó gyurmából amulett készítése.

LOVAGKORI JÁTSZÓHÁZ 4. osztályosoknak
Dramatikus és ügyességi játékok: lovagi torna, lovaggá ütés. Ismerkedés a lovagi élettel, illemmel, költészettel. A lovagkor fegyverei és várai. Kézműves-foglalkozások: lovagi sisak, henin-készítés, címerpajzs, kódex-készítés.

ODA BUDA JÁTSZÓHÁZ 4. osztályosoknak
A foglalkozáson a török uralom idejét, a háborúkat, a két nép hétköznapjait, az időszakból ránk maradt emlékeket vizsgáljuk. A három részre szakadt Magyarország jellemzőit, különbözőségeit szerepbe lépéssel csapat alakítással elevenítjük fel, mint: vitézek, fejedelmek, mesterségek, hétköznapi szokások, a magyar nyelv alakulása. A játszóházban keretjátékként kerül sor a kézműves tevékenységre, papírszőnyeg készítésére. Ez a foglalkozás még a kipróbálás folyamatában van, hosszabb időtartamú, második félévben ajánljuk.

AZ ÍRÁSBELISÉG KIALAKULÁSA foglalkozás 3–6. osztályosoknak
A jelektől a különböző titkosírásokig – megismerkedünk a papirusztekercsekkel, a pergamennel, a rovásírással, nyomtatási eljárásokkal, a dúcokkal, a könyvnyomtatással, a corvinákkal, sokszorosító eljárásokkal, a papírral, a tintával, az íróeszközfajtákkal. Az olvasási módokkal, szokásokkal, az információ továbbadásának formáival is foglalkozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a könyvnyomtatáshoz kapcsolódóan. A foglalkozás a pedagógusok aktív részvételével valósul meg, rugalmasan alakítható az adott osztályra.

KÖRNYEZETI NEVELÉS, NÉPHAGYOMÁNYOK

HULLADÉKOS JÁTSZÓHÁZ 1–3. osztályosoknak
A Hulladék Szövetséggel közösen kialakított játszóházunkban a mindennapi környezetünket elemezzük. Megvizsgáljuk vásárlási szokásainkat, fogyasztásainkat, az ebből következő hulladék, szemét keletkezését, útját, hasznosítását. Játékos keretek között ismerkedünk meg a tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás szempontjaival. Megismerkedünk a környezetünkben előforduló csomagolóanyagokkal, csoportosításukkal, a hulladék- és szemétgyűjtés formáival, viselkedési, vásárlási, étkezési szokásokkal és a régi tárgyak újbóli felhasználásával. Kézműves-foglalkozás keretében saját díszítésű textil bevásárlótáskát vagy italos dobozból pénztárcát készítünk. 

A BÚZAMAG ÚTJA 1–3. osztályosoknak
Kenyeres játszóházunkban elkísérjük a búzát a magvetéstől az aratáson át a kenyérszelésig. A kicsik életkori igényeihez igazodva mesés bevezetővel kezdődik a játszóház, sok éneket, mondókát tanulunk és mozgásos népi gyermekjátékot próbálunk ki. A gyerekek tapintják, ízlelik, és saját maguk őrlik a különböző gabonákat, majd az elkészült lisztből kis kenyeret sütnek. A foglalkozáson a kenyérkészítő mesterségeket (pl.: molnár, pék) és a gabona feldolgozásához szükséges eszközöket is bemutatjuk.