A Tár-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület játszóházaiban az osztályok három-négy órás, az iskolai tananyagot kiegészítő programon vesznek részt. A kompetenciák fejlesztésére, a gyerekek alkotó és együttműködési készségeinek megalapozására nagy hangsúlyt fektetünk. Az ismeretszerzés játékosan történik, játszva tanulunk és építjük be az ismereteket. Dramatikus eszközökkel, időutazással „mintha térbe” helyezzük át a tanítást. A játszóházak programjának összeállításánál elsődleges célunk volt, hogy a különböző korú gyermekek az iskolai anyagot kiegészítve, játékosan kapjanak hiteles képet a tanult korokról, témákról.
Foglalkozásvezetők: Krista Anita, Rácz Attila, Pilinger Zsuzsa, Vágola Éva, Vörös Zsuzsa, Zoltán Eszter, Sós Boglárka

Részvételi díj: 1200 Ft/fő

További információ, időpont egyezeteés: Sallai Ferenc (06 20 667-2544, sallai.ferenc@marczi.hu)


KÖRNYEZETI NEVELÉS, NÉPHAGYOMÁNYOK

HULLADÉKOS JÁTSZÓHÁZ 1–3. osztályosoknak
A Hulladék Szövetséggel közösen kialakított játszóházunkban a mindennapi környezetünket elemezzük. Megvizsgáljuk vásárlási szokásainkat, fogyasztásainkat, az ebből következő hulladék, szemét keletkezését, útját, hasznosítását. Játékos keretek között ismerkedünk meg a tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás szempontjaival. Megismerkedünk a környezetünkben előforduló csomagolóanyagokkal, csoportosításukkal, a hulladék- és szemétgyűjtés formáival, viselkedési, vásárlási, étkezési szokásokkal és a régi tárgyak újbóli felhasználásával. Kézműves-foglalkozás keretében saját díszítésű textil bevásárlótáskát vagy italos dobozból pénztárcát készítünk.

A BÚZAMAG ÚTJA 1–3. osztályosoknak
Kenyeres játszóházunkban elkísérjük a búzát a magvetéstől az aratáson át a kenyérszelésig. A kicsik életkori igényeihez igazodva mesés bevezetővel kezdődik a játszóház, sok éneket, mondókát tanulunk és mozgásos népi gyermekjátékot próbálunk ki. A gyerekek tapintják, ízlelik, és saját maguk őrlik a gabonákat, majd az elkészült lisztből kis kenyeret sütnek. A foglalkozáson a kenyérkészítő mesterségeket (pl.: molnár, pék) és a gabona feldolgozásához szükséges eszközöket is bemutatjuk.


TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZAK

AZ ÍRÁSBELISÉG KIALAKULÁSA 3–6. osztályosoknak
A jelektől a különböző titkosírásokig – megismerkedünk a sumer agyagtáblákkal, a papirusztekercsekkel, a pergamennel, a kőtáblákkal, a rovásírással, nyomtatási eljárásokkal, a dúcokkal, a könyvnyomtatással, a corvinákkal, sokszorosító eljárásokkal, a papírral, a tintával, az íróeszközfajtákkal. Az olvasási módokkal, szokásokkal, az információ továbbadásának formáival is foglalkozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a könyvnyomtatáshoz kapcsolódóan.

EGYIPTOMI JÁTSZÓHÁZ 5–6. osztályosoknak
Az ókori egyiptomi kultúra megismertetése a gyerekekkel. A játszóház rejtvényfejtéssel indul, mely bevezet a hieroglifák világába. Mesterségekkel, tudományokkal, a hitvilággal és istenekkel, a művészetekkel, az építészettel is megismerkedünk. Kézműves: levegőn száradó gyurmából amulett készítése.

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG JÁTSZÓHÁZ 5. osztályosoknak
Hellász földjén járva megismerkedünk az ókori görög kultúrával. Dramatikus játékokkal felelevenítjük az ókori Hellász népének életét. A hitvilággal és istenekkel, a művészetekkel, az építészettel is megismerkedünk. Kézműves: mozaikkészítés, agyagozás, vörös-fekete alakos képek készítése.

HONFOGLALÁS JÁTSZÓHÁZ 3–5. osztályosoknak
Népünk eredetének és a Kárpát-medencében való letelepedésnek játékos felelevenítése. A foglalkozás használja a gyerekek tudását a korról, de bőven ki is egészíti azt. Bemutatjuk a honfoglaló és letelepedő magyar nép életmódját, a nők és a férfiak tevékenységeit. A gyerekek megismerkednek a jurtával, a rovásírással, kipróbálhatják az íjászatot. Rovásírással díszített zajkeltő eszközt, zúgattyút vagy kis rázódobot készítünk, köleskását kóstolunk és regös énekeket tanulunk.

LOVAGKORI JÁTSZÓHÁZ 4–6. osztályosoknak
A magyar lovagkirályok történetei szituációs ismeretátadással, mely kérdésfelvetésre is ösztönöz. Mit jelentett akkor "magyarnak", "hungarusnak", "muszlimnak" lenni? Miért került ki annyi szent az Árpád-házból? Kik voltak a királyok feleségei? Lovagi élet, harcok, várvédelem. Kézműves: lovagi sisak, henin, címerpajzs és kódexkészítés.

VIGASSÁG MÁTYÁS UDVARÁBAN 3–4. osztályosoknak
Történeti keretbe foglalt műveltségi-ügyességi játék Hunyadi Mátyás uralkodásáról, mely felidézi a magyar reneszánsz korát. A játszóházban mesterségek képviselői segítségével elevenedik meg a királyi udvar. Színre lépnek az udvari szakácsok, címerfestők és kincstárnokok. A gyerekek által ismert mondákat és meséket is feldolgozunk. Kézműves: dúcnyomda készítése a könyvnyomtatáshoz kapcsolódóan.

ODA BUDA JÁTSZÓHÁZ 4-6.osztályosoknak
A foglalkozáson a török uralom idejét, a háborúkat, a két nép hétköznapjait, az időszakból ránk maradt emlékeket vizsgáljuk. A korszakról született irodalmi alkotásokat is felhasználjuk. A török gasztronómia ízvilágába is belekóstolunk.

ZÖLD MARCZI
SZEMLÉLETFORMÁLÓ KÖRNYEZETI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK
A különböző korosztályokkal (ovistól középiskolás korig) arra keresünk válaszokat, hogy az ember mindennapi tevékenysége során miként viszonyul a környezetéhez. A foglalkozások ötvözik a drámapedagógiát, mozgásos játékokat, szemléltető tanítást, a kis és egész csoportos feladatmegoldások rugalmas váltakozását. A témák feldolgozásában szerepet kap a játék, a mese, rajzos feladatok, kézművesség tárgykészítés formájában, valamint helyenként az ételkészítés és kóstolás is.
Foglalkozásvezető: Pilinger Zsuzsanna környezeti nevelő, drámajáték vezető, kézműves

ÖKO-ART KÖRNYEZET ÉS MŰVÉSZET, ALKOSS ÉS HASZNÁLD ÚJRA! 1-12. osztályosoknakAbból, ami kidobásra kerülne, kreatív, alkotó, fantáziadús módon készíthetünk valami egyedit. Gondolkodjunk, mielőtt megvesszük és gondolkodjunk, mielőtt kidobnánk: tudnánk-e újra használni? A foglalkozás a kézműves tevékenységen keresztül inspirál kritikus és egyben alkotó gondolkodásra. A művészet eszközeivel és az újból felhasznált anyagból készülő tárgy alkotásával véleményt nyilváníthatunk, hatást gyakorolhatunk a környezetünkre. Választható kézműves: egyedi díszítésű textil bevásárló táska, papírhengerből figurák-bábok-ritmus hangszerek, italos kartondobozból pénztárca készítése, üveg-fém-műanyag csomagoló anyagok újragondolása.

REKLÁM ÉS FOGYASZTÁS, TUDATOS VÁSÁRLÁS 4-12. osztályosoknak
Biztos, hogy meg kell venned? Tuti, hogy szükséged van rá? Tudod-e, hogy a vásárlásoddal mi mellett döntesz, és mit támogatsz? A foglalkozás ezekre a kérdésekre is keresi a választ a fogyasztói társadalom, a vásárlási szokások és egyéni motivációk tükrében.

ZÖLD OTTHON ÉS KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS 1-8. osztályosoknak
Mindenki otthon van valahol. Az emberek tágabb otthona a Föld, a szűkebb otthona pedig a saját házuk, lakásuk. Legtöbbet a magunk házunk táján tudunk elérni, úgy, hogy ne a szomszéd fűje legyen zöldebb, hanem a saját otthonunk! A foglalkozáson konkrét, lemondás nélküli praktikákkal ismerkedünk meg, melyekkel magunkat egészségesebbé, az otthonunkat gazdaságosabbá tehetjük, és a személyes környezetünk iránt elkötelezettebbekké válhatunk.

HA A SZELEKTÍV BESZÉLNI TUDNA… 1-6. osztályosoknak
A hétköznapi gyakorlatban már elterjedtek a szelektív hulladékgyűjtés formái. De vajon tudjuk-e, hogy a megvásárolt és aztán a szemétbe kerülő csomagolások milyen anyagból készülnek, és ezek közül melyiket tudnánk igazán környezetbarát módon használni, szelektálás után újrahasznosítani? Valóban a szelektív visszagyűjtés a megoldás, vagy létezik még ennél is jobb kiút? A foglalkozás kitér a csomagoló anyagok fajtáira és a szemét keletkezését megelőző tudatos gondolkodás előtérbe helyezésére. Választható kézműves: egyedi díszítésű textil bevásárló táska, papírhengerből figurák-bábok-ritmus hangszerek, italos kartondobozból pénztárca készítése, üveg-fém-műanyag csomagoló anyagok újragondolása.

FŰBEN, FÁBAN ORVOSSÁG 1-3. osztályosoknak
Kóstolóval egybekötött interaktív foglalkozás a gyógynövényekről. A gyerekek szagolják, tapintják a már ismert és ismeretlen gyógynövényeket. A gyógy- és fűszernövények otthoni felhasználásával is megismerkednek. Zsázsamagot, búzamagot ültetünk, saját készítésű újrahasznosított cserépbe.

MAG-MAG BÚZAMAG 1-3. osztályosoknak
Búzamag útja játszóházunk rövidített változata, melyben a gyerekek csoportokban ismerkednek meg a kenyérkészítéshez használt magokkal, a lisztkészítés rejtelmeivel. A témához kapcsolható mondókákat és meséket is tanulunk a foglalkozáson. Csíranövényekkel ismerkedünk és búzát ültetünk.