Előadás, beszélgetés

CSODÁK, REJTÉLYEK ÉS KATASZTRÓFÁK
2019. január 31. csütörtök 18:30

 

CSODÁK, REJTÉLYEK ÉS KATASZTRÓFÁK

Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig
Történelmi előadássorozat
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész 

Kik építették a piramisokat? Hogyan tűntek el a maják vagy Petra és Angkor építői? Turizmus volt-e a tatárjárás és kiheverhető-e a Mohácsi vész? Hogyan omlott össze a máig csodált bronzkor és hogyan bírtuk az utolsó modern jégkorszakot? Miért bukott el a zseniális Napóleon, és hogyan úszta meg Ramszesz? Kiket sújtott a Tíz csapás és mikor bukott el végleg Róma? Hogyan tárhatjuk fel a letűnt korok rejtélyeit? Az előadássorozat a múlt máig csodálatosnak tartott eseményeit, vagy éppen népek eltűnéséhez is vezető katasztrófákat állítja új megvilágításba.

JANUÁR 31. CSÜTÖRTÖK 18.30
KIRÁLYOK VÖLGYE – SZENT TITKOK ÉS SZENTSÉGTÖRŐ SÍRRABLÓK
Mennyire egyedülálló Tutanhamon arannyal telerakott sírja? Kik temetkeztek a Királyok Völgyébe, és hol vannak ma a leghíresebb és leghírhedtebb fáraók? Hiányzik-e még valaki? Mindenki a saját sírjában feküdt? Hogyan próbálták megvédeni sírjaikat, és milyen titkos varázskönyvek segítették az isteni újjászületést? Miért kellett külön templom a királysír mellé? Hogyan férhettek hozzá a szent helyekhez a nők vagy az alattvalók? Kik készítették el a sírokat, és milyen botrányoktól volt hangos a sírművészek városa? Mennyit tudunk az arany csillogás mögötti korrupcióról vagy éhínségről? Kik falaztak a sírrablóknak, és kiket sikerült megmenteni már az ókorban? Az előadás az ókori Egyiptom ragyogásának és árnyoldalainak kontrasztját kíséreli meg feltárni.

Vissza
Információ

Belépő: 800 Ft

Diák és nyugdíjas: 500 Ft

Jegyeket személyesen a művelődési központban és az Interticket hálózat jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu oldalon vásárolhatnak.