ZENÉS BARANGOLÁS A MŰVÉSZETEK BIRODALMÁBAN
2017. június 19. hétfő 09:00

ZENÉS BARANGOLÁS A MŰVÉSZETEK BIRODALMÁBAN
(élménytábor kreatív kifejezőeszközökkel)
6-10 éveseknek
JÚNIUS 19-23. NAPONTA 9.00-16.00 óráig

Érzelmi intelligencia fejlesztése kreatív eszközök által (könnyen megszólaltatható kis hangszerekkel, mozgással, rajzzal, festéssel, szerepjátékokkal). Kalandozás a zene-mozgás és képi megjelenítés birodalmában. A gyerekek kreatív kifejezőeszköz-tárának bővítése.

A zene köztudottan összeköti a két agyfélteke működését, így óriási ereje van érzéseink előhívásában, sokkal mélyebb rétegeket érintve bármely más technikánál. Tény, hogy közelről hallgatva pl. egy hegedű játékát, a rezgések által előjövő élményeink, esetleg elfojtott vágyaink, félelmeink gyógyulni tudnak. Tapasztalatom, ha hagyjuk előjönni a gyermekek fantáziavilágát és ezt nonverbális eszközökkel kifejezhetik, sokat teszünk egészséges lelkületű felnövekedésükért, közösségekben a helyük könnyebb megtalálásáért. Érzéseinkre keveset figyelünk, azok elfogadását, tudatosítását, megfogalmazását meg kell tanulni. Az egyre több, számítógép előtt töltött idő beszűkíti a fiatalok társasági érintkezésének lehetőségét, így az érzelemviláguk kifejezésének gazdagsága is sérül, az óvodás korukban oly élénk képzeletvilág elsorvad. Célunk elsősorban a fiatal generáció önismeretének, egymás elfogadási képességének, kifejezőeszközeinek fejlesztése, mivel az oktatásban inkább az intellektusukat képzik. A tárgyi tudásuk mellett a helyük megtalálásánál, kapcsolataik kialakításánál ennek legalább annyira fontos a szerepe. A zene ehhez igazán jó eszköz, hogy az élő, hangszeres muzsikát összekötjük rajzzal, mozgással játékos formában. A folyamat, melyben a zenéken keresztül tapasztalhatják meg különböző érzéseiket, számukra felszabadult játék, valójában célzott érzelmi intelligencia fejlesztés!

A zenék összeállításában egyre mélyebbre mehetnek a gyerekek, maguk és egymás érzéseinek megismerésében és elfogadásában. Egy közösséget alkotnak, ahol kialakulnak a viszonyok, a szerepek, a kapcsolódások. A mozgásnál a táborban nagy hangsúlyt fektetünk a különböző érzések testbeszéddel, hangokkal, mimikával való kifejezésére. Egy csoportba való beilleszkedéshez, érzéseik, vágyaik, akaratuk kifejezéséhez szükségük van eszköztárra, amiből meríthetnek. Tapasztalom eddigi munkám során az introvertáltabb gyerekeken a változást, e foglalkozások során a csoport többi tagjával könnyebben megnyílnak a kifejezésre, magabiztosabbá válnak, érezhetik a támogatottságot, az elfogadást, hiszen megmutathatják, vállalhatják önmagukat. Egyéni, páros és csoportos feladatokat alkalmazok mind a mozgásnál, mind a rajznál. A mozgás és a rajz segítségével a gyerekek megélnek olyan élményeket, amiket néha szavakkal nehéz kifejezni. A gyerekekben még nem alakult ki az a gátlás a nonverbális kifejezésekkel kapcsolatban, ami a felnőtteket visszatartja az őszinte átéléstől, kifejezéstől, ők még merik beleélni magukat az érzésvilágukba. Hangszeres zenét 2-3 méter közelségből hallgatni sok gyereknek ismeretlen élmény, kedvet kaphatnak a jövőben koncertek látogatásához.

Közreműködik: Sönfeld Mátyás pedagógus, zeneterapeuta, hangszerkészítő

Vissza
Információ

Jelentkezés: Vankó Krisztina (akrisztina.vanko@gmail.com)

Táborvezetők: Mihályi Éva hegedűművész, zene-mozgásterapeuta (06 30 620-1372, eva40mihalyi@gmail.com), Németh Tamás pedagógus, művészetterapeuta

Részvételi díj: 25 000 Ft

Kapcsolódó dokumentumok